Home / GÜNDEM / Eksik, yetersiz ve kafa karıştırıcı uygulamalar.
ΙΛΧΑΝ-ΒΟΥΛΗ-4

Eksik, yetersiz ve kafa karıştırıcı uygulamalar.

  • Vatandaşlık Özel Sekreteri Lampros Baltsiotis’in, halihazırda
   Yunanistan’da yaşayan 19. madde mağdurlarına vatandaşlık verilmesiyle
   ilgili demecinin, kamuoyunda yanlış anlaşılmalara yol açtığı
   görülmektedir.
   Konu hakkında bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde,
   ‘Yunanistan dışındaki ülkelerde yaşayan 19. madde mağdurlarına da
   Yunanistan tarafından vatandaşlık iadesi yapılacağı’ şeklinde hatalı bir
   algı yaratıldığı anlaşılmaktadır.
   Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına;
   Hatırlanacağı üzere milletvekili olduğum 2004-2007 döneminde
   bulunduğum girişimlerle, eski vatandaşlık kanununun 19. maddesine
   dayandırılarak vatandaşlıktan çıkartılmak suretiyle vatandaşlık haklarını
   yitiren mağdurlardan, Yunanistan içinde ‘vatansız (haymatlos)’ olarak
   yaşayanların 100’den fazlası yeniden vatandaşlığa alınmıştır. Ancak takip
   eden yıllardan günümüze, ülke içindekilere yönelik vatandaşlık iadesi
   sürecinin oldukça ağır işletildiği gözlenmektedir.
   Ülke içindeki 19. madde mağdurları, ‘vatansız (haymatlos)’ konumunda
   bulunmaktan kaynaklanan pek çok sıkıntıdan kurtulmak için bir an önce
   vatandaşlık iadesi beklediği gibi ülke dışındaki oldukça ciddi sayıda 19.
   madde mağduru için de benzer şekilde sürecin işletilmesi önem
   arzetmektedir.
   Zira, 2005 yılında sunduğum soru önergesine dönemin İçişleri
   Bakanlığı’ndan verilen yanıtta, eski vatandaşlık kanununun 19.
   maddesine dayandırılarak yıllar içinde vatandaşlıktan atılanların sayısı
   46.638 kişi olarak kaydedilmiştir ki bu sayının önemli kısmını
   Yunanistan dışında yaşayan 19. madde mağdurlarının teşkil ettiği
   bilinmektedir.
  • Buna göre, vatandaşlık iadeleriyle ilgili taleplerde asıl beklentinin, ülke
   dışındaki 19. madde mağdurları üzerinde ağırlık kazandığı yadsınamaz
   bir gerçektir. Ancak söz konusu hükümetin bu konuda yapılmış herhangi
   bir çalışması bulunmadığı gibi yakın gelecekte de bir planlaması
   görülmemektedir.
   Hükümete çağrım eksik, yetersiz ve kafa karıştırıcı açıklamalardan ziyade
   gerek ülke içinde gerekse ülke dışında ‘vatansız (haymatlos)’ konumuyla
   onlarca yıl sıkıntı içinde yaşamış 19. madde mağdurlarına vatandaşlık
   iadesini gerçek anlamda mümkün kılacak uygulamaları hayata
   geçirmeleridir. Konuyla ilgili iç ve dış kamuoyundaki muhatapların
   beklentisinin de açıkça bu yönde olduğu muhakkaktır.
   Saygılarımla
   Av. İlhan AHMET
   Rodop Milletvekili – Demokratik İttifak
 • Buna göre, vatandaşlık iadeleriyle ilgili taleplerde asıl beklentinin, ülke
  dışındaki 19. madde mağdurları üzerinde ağırlık kazandığı yadsınamaz
  bir gerçektir. Ancak söz konusu hükümetin bu konuda yapılmış herhangi
  bir çalışması bulunmadığı gibi yakın gelecekte de bir planlaması
  görülmemektedir.
  Hükümete çağrım eksik, yetersiz ve kafa karıştırıcı açıklamalardan ziyade
  gerek ülke içinde gerekse ülke dışında ‘vatansız (haymatlos)’ konumuyla
  onlarca yıl sıkıntı içinde yaşamış 19. madde mağdurlarına vatandaşlık
  iadesini gerçek anlamda mümkün kılacak uygulamaları hayata
  geçirmeleridir. Konuyla ilgili iç ve dış kamuoyundaki muhatapların
  beklentisinin de açıkça bu yönde olduğu muhakkaktır.
  Saygılarımla
  Av. İlhan AHMET
  Rodop Milletvekili – Demokratik İttifak

About thrakipost

Sonraki / Επόμενο

deh_ar

ΔΕΗ: Προς κατάργηση η έκπτωση 10% στους συνεπείς πληρωτές

Υπολογίζεται πως το κέρδος από την κατάργηση της έκπτωσης θα είναι σημαντικό για την διάσωση …

Bir Cevap Yazın